Direct naarhoofdmenu / zoekveld
Home / Afdelingen en s... / Brandwondencent...

Brandwondencentrum

In het Maasstad Ziekenhuis is één van de drie Nederlandse brandwondencentra gevestigd. De andere twee zijn gevestigd in het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk en het Martini Ziekenhuis te Groningen. Het brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis ziet gemiddeld 40% van de in centra opgenomen brandwondpatiënten in heel Nederland en levert kwalitatief hoogstaande brandwondenzorg, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Expert in brandwondenzorg

Wat maakt een brandwondencentrum zo bijzonder? Het brandwondencentrum van het Maasstad Ziekenhuis behandelt patiënten met ernstige brandwonden uit het hele land, met name uit de zuidelijke helft en Zuid-Oost Nederland. Sinds eind jaren ’60 wordt er al gespecialiseerde brandwondenzorg in het Maasstad Ziekenhuis, het toenmalige Zuiderziekenhuis, toegepast. Dit heeft in 1986 geresulteerd in een oprichting van een nieuw brandwondencentrum.

 

De gespecialiseerde brandwondenzorg van het Maasstad Ziekenhuis is gebaseerd op drie pijlers:
1. Specifieke kennis en vaardigheden (expertise)
2. Speciale bouwkundige voorzieningen
3. Multidisciplinaire behandeling

Specifieke kennis en vaardigheden

Het centrum is een acute opnameafdeling binnen het ziekenhuis, waar specialisten en speciaal opgeleide verpleegkundigen werken op het gebied van brandwondenzorg. Het is hun expertise.
Omdat het brandwondencentrum niet is ondergebracht in een academisch ziekenhuis, richt zij zich ook op onderzoek en onderwijs voor professionals.
Voor het verrichten van onderzoek is er een gespecialiseerd onderzoeksteam opgesteld. Dit maakt het mogelijk om binnen het brandwondencentrum innovatieve technieken en nieuwe operatieve behandelingen, welke wetenschappelijk zijn onderzocht, toe te passen.

Bouwkundige voorzieningen

Alle kamers in het brandwondencentrum maken gebruik van een sluizensysteem. Het gebouw is tevens uitgerust met een geavanceerd luchtbehandelingssysteem. Deze systemen zorgen voor klimaatbeheersing en de isolatie van patiënten om ideale hygiënische maatregelen te creëren. Het brandwondencentrum beschikt over een eigen geavanceerde operatiekamer, zodat patiënten niet van de afdeling hoeven.

Multidisciplinaire behandeling

Brandwondenzorg vergt specialistisch opgeleid personeel en een multidisciplinair afgestemd beleid tijdens de opname en nazorg: brandwondenartsen- en chirurgen, gespecialiseerd verpleegkundigen, psychologen en  paramedisch personeel werken klinisch en poliklinisch zeer nauw samen. Door het specialistische karakter van brandwondenzorg wordt er zo nodig beroep gedaan op artsen met verschillende specialismen.
Wanneer geen opname noodzakelijk is, wordt er ook wondbehandeling gedaan in dagbehandeling.
Daarnaast is er een polikliniek, waarbij de nadruk ligt op de nazorg: het behandelen van littekens van patiënten en het aanbieden van psychosociale zorg. Door dit alles bij elkaar is de zorg voor patiënten met brandwonden kwalitatief hoogstaand, waarbij bij uitstek de patiënt centraal staat.

Veelvoorkomende oorzaken

Brandwonden kunnen door veel verschillende oorzaken ontstaan. Ze kunnen worden veroorzaakt door vuur, hete vloeistoffen, contact met een heet voorwerp, straling, chemische stoffen of elektriciteit. In Nederland komen jaarlijks ongeveer 10.000 patiënten met een brandwond op een Spoedeisende Hulp. Ongeveer 650 patiënten worden in een brandwondencentrum opgenomen. Het merendeel van de brandwonden bij jonge kinderen wordt veroorzaakt door heet water, thee of koffie. De meeste brandwonden ontstaan dan ook in en rondom de woning. 

Jonge patiënten

In het brandwondencentrum worden patiënten van alle leeftijden behandeld. Een kwart van de brandwondenpatiënten zijn kleine kinderen van 0 tot 4 jaar. Worden hierbij de oudere kinderen tot 16 jaar opgeteld, dan vormen de kinderen maar liefst een derde van het totaal aan brandwondenpatiënten. Voor kinderen zijn er een speciale speelkamer, badkamer en pedagogisch hulpverleners. Voor ouders is er de mogelijkheid om bij hun kind te blijven slapen.

Lees hier meer over:

 

 


Zoeken